Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύμπλεγμα

Κωδ.: Μ301 Ελαιογραφία, Λάδι σε μουσαμά, 1986. Εσωτ. Διαστάσεις: 100 x 90 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco