Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύνθεση

Κωδ.: Μ210 Γλυπτό, Μάρμαρο, 1982. Εσωτ. Διαστάσεις: 73 x 47 x 36 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco