Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύνθεση

Κωδ.: Μ375 Ζωγραφική, Ακρυλικό σε Κ/Π, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 33 x 54 εκ. Προσφορά του ιδίου