Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύνθεση

Κωδ.: Μ060 Ελαιογραφία, Λάδι σε μουσαμά, 1994-1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 100 x 90 εκ. Προσφορά του ιδίου