Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύνθεση

Κωδ.: Μ117 Ελαιογραφία, Λάδι σε πανί. Εσωτ. Διαστάσεις: 90,5 x 135 εκ. Προσφορά-Εξασφάλιση: Δημήτρης Καλαμάρα