Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σύνθεση μέσα από το παράθυρο

Κωδ.: Μ289 Ελαιογραφία, Λάδι σε μουσαμά, 1983. Εσωτ. Διαστάσεις: 154 x 100 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco