Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τα μήλα της γνώσεως

Κωδ.: Μ320 , Ακρυλικό, 1994. Εσωτ. Διαστάσεις: 148 x 100 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco