Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Θαλασσογραφία

Κωδ.: Μ280 , Ακρυλικό σε πανί, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 120 x 120 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco