Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

The F.R.I.T. Institute

Κωδ.: Μ261 Κατασκευή, Σίδηρος, Ξύλο, Κόκκαλο, 1991. Εσωτ. Διαστάσεις: 61 x 85,5 x 13 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco