Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τήνος (Από τη σειρά: Υπέρυθρη φωτογραφία)

Κωδ.: Μ396 Φωτογραφία (Α/Μ), 1999. Εσωτ. Διαστάσεις: 30 x 40 εκ. Αγορά ΣΦΦ/ΜΣΤ (συμβολική)