Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τοιχογραφία

Κωδ.: Μ401 Μικτή τεχνική. Εσωτ. Διαστάσεις: 98 x 99 εκ. Προσφορά του ιδίου για τη συλλογή Greco