Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τοπίο

Κωδ.: Μ387 Υδατογραφία, Υδρόχρωμα σε χαρτί. Εσωτ. Διαστάσεις: 39,5 x 46 εκ. Προσφορά του ιδίου