Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τοπίο με καπνό (Ενότητα: Αέναο τοπίο)

Κωδ.: Μ214 Μικτή τεχνική, 1992-1994. Εσωτ. Διαστάσεις: 154 x 135 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco