Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τόπος (Από την ενότητα: Όρια γης και ουρανού)

Κωδ.: Μ391 Μικτή τεχνική, Μεταλλικό πλέγμα, κερί, αφρολέξ, 1999. Εσωτ. Διαστάσεις: 120 x 100 εκ. Προσφορά του ιδίου (Μεσολάβηση: Κάτια Κιλεσσοπούλου)