Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Toten

Κωδ.: Μ371 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PA, 1992. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze