Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Τρεις χρυσαλλίδες (Από τη σειρά: Ακανθόπτερον) α) replicus albis, β) Replicus ditiscus, γ) Feris megalugus

Κωδ.: Μ394 Τρίπτυχη κατασκευή, 1997-1999. Εσωτ. Διαστάσεις: α) 50 x 35 x 19 εκ., β) 57 x 17 x 19 εκ., γ)45 x 15 x 16 εκ. Προσφορά του ιδίου (Μεσολάβηση: Κάτια Κιλεσσοπούλου)