Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Una sera sul tardi 4

Κωδ.: Μ369 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 69,5 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze