Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Βάλτος

Κωδ.: Μ216 Ελαιογραφία, Λάδι σε πανί, 1990. Εσωτ. Διαστάσεις: 124 x 192 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco