Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

ΒΑΘΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ: Οι καλές τέχνες διαβάζουν τον χειμώνα της εποχής μας

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ιχνηλατεί τις αισθήσεις του Φλωρινιώτικου χειμώνα, προσκαλώντας τους εικαστικούς να συμμετέχουν σε μια έκθεση, καταθέτοντας την οπτική τους.

Συγκεκριμένα:
• Καλούνται ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ, απόφοιτοι και ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Σχολών Καλών Τεχνών, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο email: papagrigoriou1978@gmail.com
• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν φωτογραφίες των έργων σε υψηλή ανάλυση, που θα συνοδεύονται από τον τίτλο, τις διαστάσεις και την τεχνική. Επίσης, θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό μαζί με φωτογραφία του καλλιτέχνη καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.
• Είναι προϋπόθεση η εκθετική δυνατότητα των έργων. Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να προτείνει έως πέντε έργα.
• Τα έργα που θα επιλέξουν οι εικαστικοί θα αποτελέσουν το σώμα της έκθεσης. Η τελική επιλογή των έργων, που θα εκτεθούν, θα είναι αποτέλεσμα κρίσης σε συνάρτηση με τις επιλογές της επιμέλειας της έκθεσης.
• Για τους όρους διαμόρφωσης της έκθεσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν.
• Τα προτεινόμενα χρονικά όρια της έκθεσης είναι:
Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019 η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 15 /12/2019 -12/01/2020